دانلود فایل ورد Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 472 کیلو بایت

تعداد صفحات : 106

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 106 صفحه
چکیده
شیوع بیماری های ویروسی خطرناک (همچون ایدز و هپاتیت) در اواخر قرن گذشته و امکان انتقال آنها از طریق تزریق خون، مسئله آثار حقوقی و مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده را مطرح کرده است. در جریان انتقال خون عوامل متعددی دخالت دارند و ممکن است مسئول باشند و مسئولیت هر یک تابع قواعد خاص است: مراکز انتقال خون، مراکز درمانی که خون آلوده در آنجا به بیمار تزریق شده، پزشکی که انتقال خون را تجویز نموده یا آن را تزریق می کند، عامل حادثه‌ای که سبب جراحت زیان دیده و نیاز او به تزرق خون شده و بالاخره دولت به اعتبار اینکه تهیه و توزیع فرآورده‌های خونی یک خدمت عمومی محسوب شود. مراکز انتقال خون یک نوع تعهد ایمنی (از نوع تعهد به نتیجه) دارند و متعهدند خونی را (یا فرآورده خونی) ارائه و توزیع نمایند که از هر نوع آلودگی عاری باشد. بنابراین اگر کشف شود که خون ارائه شده آلوده بوده، آنها مسئولند مگر اینکه ثابت نمایند عامل خارجی سبب آلودگی خون شده است. هر گاه بعد از تزریق خون به شخص، آثار و علائم ابتلاء به بیماری (نظیر ایدز، هپاتیت یا…) که امکان انتقال آن از طریق خون وجود دارد، آشکار گردد، و ثابت نشود که عاملی غیر از خون علّت ابتلای به بیماری بوده است، فرض می‌شود که خون تزریق شده عامل بیماری بوده و به عبارتی، خون تزریق شده آلوده بوده است.
کلیدواژه ها : انتقال خون آلوده؛ برهان سبر و تقسیم؛ تعهد ایمنی؛ رابطه سببیّت؛ مسئولیت مدنی؛ نظریه برابری اسباب و شرایط
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول:کلیات 5
۱-۱:تاریخچه انتقال خون و فواید آن و سازمان مربوطه 5
۱-۱-۱:تاریخچه انتقال خون در قرآن و سنت 5
۱-۱-۲:فواید انتقال خون 6
۱-۱-۳:سازمان انتقال خون و سابقه آن 10
۱-۲:اهداف و وظایف سازمان انتقال خون 12
۱-۲-۱:اهداف سازمان 12
۱-۲-۲:وظایف سازمان 13
۱-۲-۲-۱:تهیه فرآورده های خونی 14
۱-۲-۲-۲:معاملات راجع به فرآورده های خونی 15
۱-۳:مفهوم مسئولیت مدنی و انواع و مبانی و ارکان آن 16
۱-۳-۱:مفهوم مسئولیت 16
۱-۳-۲:انواع مسئولیت 17
۱-۳-۲-۱:مسئولیت های قانونی 17
۱-۳-۲-۱-۱:مسئولیت کیفری 17
۱-۳-۲-۱-۲:مسئولیت مدنی 18
۱-۳-۲-۲:مسئولیت های اخلاقی و وجدانی 19
۱-۳-۳:اقسام مسئولیت مدنی 19
۱-۳-۳-۱:مسئولیت قراردادی 19
۱-۳-۳-۲:مسئولیت مدنی(ضمان قهری) 20
۱-۳-۴:مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران 20
۱-۳-۴-۱:مبانی مسئولیت مدنی در فقه 20
۱-۳-۴-۱-۱:قاعده اتلاف 20
۱-۳-۴-۱-۲:قاعده لاضرر 21
۱-۳-۴-۱-۳:قاعده غرور 22
۱-۳-۴-۱-۳-۱: ادله قاعده غرور 22
۱-۳-۴-۱-۴:قاعده تسبیب 24
۱-۳-۴-۱-۵:قاعده ضمان ید 25
۱-۳-۴-۱-۶:قاعده اقدام 26
۱-۳-۴-۲:مبانی مسئولیت مدنی در قانون 26
۱-۳-۴-۲-۱:نظریه های کلاسیک مسئولیت 26
۱-۳-۴-۲-۱-۱:نظریه تقصیر 26
۱-۳-۴-۲-۱-۲:نظریه ایجاد خطر 27
۱-۳-۴-۲-۱-۳:نظریه تضمین حق 27
۱-۳-۴-۲-۲:نظریه مسئولیت مطلق 28
۱-۴: ارکان مسئولیت مدنی 29
۱-۴-۱:وجود ضرر 29
۱-۴-۱-۱:مفهوم و اقسام ضرر 29
۱-۴-۱-۲:شرایط ضرر قابل مطالبه 30
۱-۴-۲:فعل زیانبار 31
۱-۴-۳:رابطه سببیت 32
۱-۴-۳-۱: نظریه ی برابری اسباب 33
۱-۴-۳-۲: نظریه ی سبب نزدیک یا آخرین سبب 33
۱-۴-۳-۳:نظریه سبب متعارف و اصلی 33
۱-۵:منابع مسئولیت مدنی 34
۱-۵-۱:منابع عام 34
۱-۵-۱-۱:قانون مدنی 34
فصل دوم:مصادیق خون های آلوده و اشخاص مسئول درانتقال آن و مقایسه قواعد فقهی با آن 37
۲-۱:مصادیق خون های آلوده 37
۲-۱-۱:ایدز 38
۲-۱-۲:هپاتیت 40
۲-۱-۲-۱:هپاتیت A 40
۲-۱-۲-۲:هپاتیت B 41
۲-۱-۲-۳:هپاتیت C 41
۲-۱-۲-۴:هپاتیت DوE 42
۲-۲: اشخاص مسئول درانتقال خون 42
۲-۲-۱:اشخاص حقیقی مسئول 42
۲-۲-۱-۱:مسئولیت پزشک 42
۲-۲-۱-۲:مسئولیت عامل حادثه 45
۲-۲-۲:اشخاص حقوقی مسئول 46
۲-۲-۲-۱:مسئولیت مراکز درمانی 46
۲-۲-۲-۲:مسئولیت دولت 48
۲-۲-۲-۳:مسئولیت سازمان انتقال خون 53
۲-۳:مقایسه قواعد فقهی باآن 54
۲-۳-۱:قاعده لاضرر در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده 54
۲-۳-۲: قاعده اتلاف در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده 55
۲-۳-۳:قاعده غرور در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده 56
۲-۳-۳-۱:ارتباط میان غار و مغرور از نظر علم و جهل 56
۲-۳-۳-۲:استناد به قاعده غرور در مورد انتقال خون آلوده 58
۲-۳-۳-۳:تداخل دو قاعده اتلاف و غرور 59
فصل سوم:شرایط مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده 61
۳-۱:شرایط مسئولیت 61
۳-۱-۱:ورود ضرر به زیان دیده 61
۳-۱-۲:فعل زیانبار 61
۳-۱-۳:اثبات آلودگی خون(رابطه سببیت) 62
۳-۲:نحوه جبران خسارت 66
۳-۲-۱:شیوه های عمومی جبران خسارت 66
۳-۲-۱-۱:جبران خسارات مادی 66
۳-۳-۲:شیوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده 73
۳-۳-۲-۱:جبران خسارت مادی 73
۳-۳-۲-۲:جبران خسارت معنوی 78
۳-۳-۳:نحوه توزیع بار مسئولیت در انتقال خون آلوده 83
نتیجه گیری و پیشنهاد 85
مراجع 91
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود:: برچسب ها : دانلود فایل ورد Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده , دانلود فایل Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده , دانلود فایل ورد مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده , مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده ,
ن : power
ت : دوشنبه 2 بهمن 1396

گزارش کارآموزی معماری روند اجرای ساختمان پروژه مسكن مهر

به صفحه دانلود فایل گزارش کارآموزی معماری روند اجرای ساختمان پروژه مسكن مهر خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : گزارش کارآموزی معماری روند اجرای ساختمان پروژه مسكن مهر , دانلود گزارش کارآموزی معماری روند اجرای ساختمان پروژه مسكن مهر , نمونه گزارش کارآموزی معماری روند اجرای ساختمان پروژه مسكن مهر , فایل گزارش کارآموزی معماری روند اجرای ساختمان پروژه مسكن مهر , خرید گزارش کارآموزی معماری روند اجرای ساختمان پروژه مسكن مهر ,
ن : power
ت : دوشنبه 20 آذر 1396

پاورپوینت بررسی آزمونهای تعقیبی ( آمار استنباطی)

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی آزمونهای تعقیبی ( آمار استنباطی) خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت بررسی آزمونهای تعقیبی ( آمار استنباطی) , دانلود پاورپوینت بررسی آزمونهای تعقیبی ( آمار استنباطی) , نمونه پاورپوینت بررسی آزمونهای تعقیبی ( آمار استنباطی) , فایل پاورپوینت بررسی آزمونهای تعقیبی ( آمار استنباطی) , خرید پاورپوینت بررسی آزمونهای تعقیبی ( آمار استنباطی) ,
ن : power
ت : يکشنبه 19 آذر 1396

پاورپوینت متابولیسم کربوهیدرات ها (درس تغذیه ورزشی)

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت متابولیسم کربوهیدرات ها (درس تغذیه ورزشی) خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت متابولیسم کربوهیدرات ها (درس تغذیه ورزشی) , دانلود پاورپوینت متابولیسم کربوهیدرات ها (درس تغذیه ورزشی) , نمونه پاورپوینت متابولیسم کربوهیدرات ها (درس تغذیه ورزشی) , فایل پاورپوینت متابولیسم کربوهیدرات ها (درس تغذیه ورزشی) , خرید پاورپوینت متابولیسم کربوهیدرات ها (درس تغذیه ورزشی) ,
ن : power
ت : چهارشنبه 15 آذر 1396

جزوه اصول مربیگری در بدمینتون (کلاس مربیگری بدمینتون)

به صفحه دانلود فایل جزوه اصول مربیگری در بدمینتون (کلاس مربیگری بدمینتون) خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : جزوه اصول مربیگری در بدمینتون (کلاس مربیگری بدمینتون) , دانلود جزوه اصول مربیگری در بدمینتون (کلاس مربیگری بدمینتون) , نمونه جزوه اصول مربیگری در بدمینتون (کلاس مربیگری بدمینتون) , فایل جزوه اصول مربیگری در بدمینتون (کلاس مربیگری بدمینتون) , خرید جزوه اصول مربیگری در بدمینتون (کلاس مربیگری بدمینتون) ,
ن : power
ت : سه شنبه 14 آذر 1396

پاورپوینت حداقل شرایط لازم برای استاندارد هتل ها

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت حداقل شرایط لازم برای استاندارد هتل ها خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت حداقل شرایط لازم برای استاندارد هتل ها , دانلود پاورپوینت حداقل شرایط لازم برای استاندارد هتل ها , نمونه پاورپوینت حداقل شرایط لازم برای استاندارد هتل ها , فایل پاورپوینت حداقل شرایط لازم برای استاندارد هتل ها , خرید پاورپوینت حداقل شرایط لازم برای استاندارد هتل ها ,
ن : power
ت : يکشنبه 12 آذر 1396

پاورپوینت بررسی طراحی معماری و منظر

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی طراحی معماری و منظر خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت بررسی طراحی معماری و منظر , دانلود پاورپوینت بررسی طراحی معماری و منظر , نمونه پاورپوینت بررسی طراحی معماری و منظر , فایل پاورپوینت بررسی طراحی معماری و منظر , خرید پاورپوینت بررسی طراحی معماری و منظر ,
ن : power
ت : شنبه 11 آذر 1396

پاورپوینت بررسی نظم و بی نظمی در مبانی نظری معماری

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی نظم و بی نظمی در مبانی نظری معماری خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت بررسی نظم و بی نظمی در مبانی نظری معماری , دانلود پاورپوینت بررسی نظم و بی نظمی در مبانی نظری معماری , نمونه پاورپوینت بررسی نظم و بی نظمی در مبانی نظری معماری , فایل پاورپوینت بررسی نظم و بی نظمی در مبانی نظری معماری , خرید پاورپوینت بررسی نظم و بی نظمی در مبانی نظری معماری ,
ن : power
ت : پنجشنبه 9 آذر 1396

پاورپوینت رشد حرکتی انسان فصل هفدهم : سنجش

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت رشد حرکتی انسان فصل هفدهم : سنجش خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت رشد حرکتی انسان فصل هفدهم : سنجش , دانلود پاورپوینت رشد حرکتی انسان فصل هفدهم : سنجش , نمونه پاورپوینت رشد حرکتی انسان فصل هفدهم : سنجش , فایل پاورپوینت رشد حرکتی انسان فصل هفدهم : سنجش , خرید پاورپوینت رشد حرکتی انسان فصل هفدهم : سنجش ,
ن : power
ت : چهارشنبه 8 آذر 1396

مبانی نظری و پیشینه پژوهش حافظه و یادگیری (فصل دوم)

به صفحه دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش حافظه و یادگیری (فصل دوم) خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه پژوهش حافظه و یادگیری (فصل دوم) , دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش حافظه و یادگیری (فصل دوم) , نمونه مبانی نظری و پیشینه پژوهش حافظه و یادگیری (فصل دوم) , فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش حافظه و یادگیری (فصل دوم) , خرید مبانی نظری و پیشینه پژوهش حافظه و یادگیری (فصل دوم) ,
ن : power
ت : يکشنبه 5 آذر 1396

مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه‌های مربوط به اعتیاد (فصل دوم)

به صفحه دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه‌های مربوط به اعتیاد (فصل دوم) خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه‌های مربوط به اعتیاد (فصل دوم) , دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه‌های مربوط به اعتیاد (فصل دوم) , نمونه مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه‌های مربوط به اعتیاد (فصل دوم) , فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه‌های مربوط به اعتیاد (فصل دوم) , خرید مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه‌های مربوط به اعتیاد (فصل دوم) ,
ن : power
ت : شنبه 4 آذر 1396
دسته بندیکامپیوتر
فرمت فایلdoc
حجم فایل1.077 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

چکیده. 1

1.1 تعریف پردازش خوشه‌ای.. 3

2.1 تاریخچه. 3

3.1 انواع پردازش خوشه‌ای.. 4

1.3.1 پردازش خوشه‌ایهای با کارائی بالا. 4

2.3.1 پردازش خوشه‌ایهای بئوولف.. 4

3.3.1 پردازش خوشه‌ایهای با دسترسی بالا. 4

4.1 شمای طبقه‌بندی پردازش خوشه‌ای.. 5

5.1 معماری پردازش خوشه‌ای.. 5

1.5.1 فناوریهای اتصالات داخلی و نرم‌افزارهای ارتباطاتی.. 5

2.5.1 سیستم تک تصویر. 5

3.5.1 میان افزار سیستم مدیریت منابع.. 5

1.2 دوره‌های محاسبات.. 6

2.2  پردازنده‌ها 15

3.2 حافظه و كاشه. 16

4.2 دیسك و ورودی / خروجی.. 16

5.2 گذرگاه سیستم. 17

6.2  اتصالات درونی در یك كلاستر. 17

اترنت ، اترنت سریع و گیگابیت اترنت.. 17

مد انتقال غیرهمزمان ( ATM ) 18

رابط ارتباطی مقیاس‌پذیر ( SCI ) 18

7.2  سیستم‌عامل‌ها 19

8.2  سرویس‌های شبكه / نرم‌افزارهای ارتباطی.. 22

11.2 لایه‌ها / سطوح تصویر سیستم واحد. 24

12.2 لایه سخت‌افزار. 24

13.2  حدود SSI. 25

14.2  اهداف طراحی میان‌افزار. 26

15.2  خدمات كلیدی SSI و زیرساختار قابلیت دسترسی.. 27

16.2  مدیریت منابع و زمان‌بندی ( RMS ) 28

17.2 رشته‌ها ( Threads ) 30

18.2  سیستم‌های انتقال پیام ( MPI و PVM ) 30

19.2 سیستم‌های حافظه اشتراكی توزیعی ( DSM ) 31

21.2 ابزارهای بررسی كارآیی.. 33

22.2 ابزارهای اداره كردن كلاستر. 33

2.23 موارد كاربردی پردازش خوشه‌ای.. 34

24.2 سیستم‌های كلاستری نمونه. 34

25.2 پروژه شبكه ایستگاه‌های كاری بركلی ( Berkeley NOW ) 35

26.2  پروژه ماشین مجازی با كارآیی بالا ( HPVM ) 36

27.2 پروژه Beowulf. 37

2-28 Solaris MC : یك سیستم عامل با توانایی اجرایی سطح بالا برای كلاستر. 38

29.2 مقایسه چهار محیط كلاستری.. 40

30.2  كلاستری از SMP ها ( CLUMPS ) 41

1.3 روندهای رشد نرم‌افزار و سخت‌افزار. 42

2.3 روندهای رشد تكنولوژی كلاستر. 43

3.3 تكنولوژی‌های آینده پردازش خوشه‌ای.. 44

4.4 خدمات Clustering  (رایانش خوشه ای) 45

5.4  استدلال نهایی.. 45

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : پردازش خوشه ای ,
ن : power
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیکامپیوتر
فرمت فایلdoc
حجم فایل1.105 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

چکیده. 1

فصل 1: مفاهیم مقدماتی

1.1 اصطلاحات... 3

2.1 تاریخچه. 4

3.1 اهداف مطالعه. 4

4.1 سازمان پایان نامه. 4

 

فصل 2: کارهای مرتبط

1.2 مزایای مدل رابطه‌ای... 5

2.2 معایب مدل رابطه‌ای... 5

3.2 مدلهای جدید.. 6

4.2 شئ نرم افزاری چیست؟. 9

5.2 وضعیت / خصوصیت شئ : 11

6.2 رفتار/ عملیات شئ : 13

7.2 مفاهیم مدل داده ای شئ گرا: 23

8.2 مفهوم کلاس : 25

9.2 پیاده سازی کلاس : 26

10.2 شناسه شئ (Object ID): 26

11.2 وراثت: 27

12.2 محصور سازی (کپسوله سازی) 27

13.2 انتقال پیام. 28

14.2 انواع مختلف پیام ها 28

15.2 انتقال پیام: 28

16.2 پیوند پویا (کلاس الگو) 28

17.2 پیمانه (Module): 29

18.2 معیارهای سنجش کیفیت کلاسهای طراحی شده: 29

1.18.2 همبستگی (Coupling): 29

2.18.2  پیوستگی (Cohesion): 29

3.18.2 کامل بودن (Completeness): 29

4.18.2 کفایت (Sufficiency ) و بی پیرایگی (primitiveness): 30

5.18.2 مانایی داده (Data Persistence): 30

19.2 مدل سازی داده ها در بانک اطلاعات شئ گرا: 30

20.2 ODL : زبان تعریف شیء. 30

21.2 انواع داده ها : 31

22.2 پشتیبانی از وراثت چندگانه. 32

23.2 مفاهیم کلی OODBMS.. 32

1.23.2 یک پایگاه داده OODBMS چیست؟. 33

2.23.2 مزیت های OODBS: 33

3.23.2 تعاریف انواع داده ای توسط کاربر: 35

25.2 تست‌های روی کامپیوتر. 36

26.2 معرفی تکنولوژیهای استفاده شده. 37

27.2 ارزیابی... 39

28.2 نتایج حاصل از اجرای تست.... 40

29.2 معایب مدل داده شئ گرا: 41

 

فصل 3: نتیجه‌گیری

3. نتیجه‌گیری... 42

مراجع.. 43

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : داده های شی گرا ,
ن : power
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیمقالات ترجمه شده isi
فرمت فایلzip
حجم فایل728 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مطالعه بر روی شبکه های پتری فازی و رابطه آن با برنامه نویسی منطق فازی

هری ای، ویرتنن

 

چکیده

در این مقاله یک بررسی کلی از شبکه های پتری فازی ارائه شده است. نظریه اصولی منطق فازی و شبکه پتری ارائه شده است. شبکه های پتری فازی سطح بالا نیز مورد بحث واقع شده است. و به ارتباط بین شبکه های پتری فازی و برنامه نویسی منطق فازی پرداخته شده است.

Abstract
This paper is a review of Fuzzy Petri Nets. The basic theory of Fuzzy Logic
and Petri Nets are presented. High Level Fuzzy Petri Nets are also discussed. The
relationship between Fuzzy Petri Nets and Fuzzy Logic Programming is investigated.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : شبکه های پتری فازی , منطق فازی , شبکه پتری , برنامه نویسی منطق فازی ,
ن : power
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیبرنامه نویسی
فرمت فایلzip
حجم فایل1.139 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

برآورد تراکم ترافیک در شبکه های اد هاک وسایل نقلیه: یک مطالعه مروری

 

امروزه، شبکه های اد هاک وسایل نقلیه ( (VANETsتا حد زیادی توجه موضوعات پژوهشی را به خود اختصاص داده است. اگرچه دلیل پرداختن به مسئله VANETs ایمنی ترافیک است، برنامه های کاربردی بسیاری از قبیل نظارت بر وضعیت ترافیک، مدیریت ترافیک مسیر ها، مسیریابی و توزیع داده ها، در نظر گرفته شده است. برآورد تراکم ترافیک اطلاعات مهمی برای چنین برنامه های کاربردی فراهم می کند. مکانیسم های مبتنی بر زیرساخت های مختلف به منظور برآورد تراکم ترافیک با تکیه بر دستگاه های تشخیص وسایل نقلیه پیشنهاد شده است که به صف آرایی از پیش تعیین شده نیاز دارد. با این حال، با توجه به اینکه استفاده از قابلیت های ارتباطی بی سیم در وسایل نقلیه به سرعت در حال توسعه است، روز به روز روش های تخمین تراکم تراکم فوری تر و بدون زیر ساخت و دقیق تر در حال ظهور است. برخی از روش های بدون زیر ساخت به طور عمده به برآورد آماری بستگی دارد، در حالی که سایر روش ها مبتنی بر ارتباطات VANET و اطلاعات جریان ترافیک است. علاوه بر این، خوشه بندی و شمارش اعضای گروه از مشخصه های اصلی نوع سوم از روش بدون زیرساخت است. این مقاله تکنیک ها و الگوریتم های مختلف مورد استفاده در هر دو روش، یعنی روش مبتنی بر زیرساخت و روش های برآورد تراکم بدون زیرساخت مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، ویژگی های اصلی، محدودیت ها و مسائل مهم برای هر روش برآورد تراکم به تصویر کشیده است.

 

Traffic density estimation in vehicular ad hoc networks:
A review

Nowadays, vehicular Ad hoc Networks (VANETs) are gaining enormous research interest.
Even though the leading reason for developing VANETs is traffic safety, many applications
such as traffic status monitoring, road traffic management, routing and distribution of data,
have been considered. Road traffic density estimation provides important information for
such applications. Various infrastructure-based mechanisms were proposed to estimate
traffic density relying on vehicle detection devices that require pre-deployment. However,
as utilizing wireless communication capabilities in vehicles is developing rapidly, more
accurate and real-time infrastructure-free density estimation methods are emerging dayto-
day. Some of the infrastructure-free methods depend mainly on statistical estimations,
while others are based on VANET communications and traffic flow information. In addition,
clustering and group members counting are the main characteristic of a third type of
infrastructure-free methods. This review paper explored different techniques and
algorithms used in both infrastructure-based and infrastructure-free density estimation
methods. Furthermore, the main features, limitations and critical issues for each density
estimation method are depicted.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : شبکه های ادهاک , وسایل نقلیه , مسئله VANETs , الگوریتم , خوشه بندی ,
ن : power
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیبرنامه نویسی
فرمت فایلzip
حجم فایل1.079 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده 

مراکز داده امروزی ارائه پهنای باند مجموع فوق العاده ای به خوشه هایی از دهها هزار مورد از ماشین آلات ارائه می دهند. با این حال، به دلیل تراکم پورت محدود در حتی سوئیچ های دارای بهترین کیفیت، توپولوژی های مرکز داده به طور معمول از ساختارهای درختی چند ریشه ای با بسیاری از مسیرهای دارای هزینه برابر بین هر جفت داده میزبان تشکیل شده است. پروتکل هایIP  چند مسیری موجود معمولا به در هم سازی[1] استاتیک در هر جریان تکیه دارند و می توانند موجب زیان های با پهنای باند قابل توجهی به دلیل برخورد دراز مدت شوند.

در این مقاله، ما هدرا، را که یک سیستم برنامه ریزی جریان پویای مقیاس پذیر است، نشان می دهیم که به صورت انطباقی یک سوئیچینگ چند مرحله ای را برنامه ریزی می کند که به شکلی موثر در استفاده از منابع شبکه متراکم به کار می رود. ما پیاده سازی خود را با استفاده از سوئیچ محصول و فضای میزبانی اصلاح نشده توصیف می کنیم ، و نشان می دهیم که برای مرکز داده 8192 میزبانی شبیه سازی  شده، هدرا یک پهنای باند دو بخشی ارائه می دهد که 96% بهینه است و تا 113% بهتر از روش های متعادل کننده بار استاتیک می باشد.

 


Hedera: Dynamic Flow Scheduling for Data Center Networks

Abstract
Today’s data centers offer tremendous aggregate bandwidth
to clusters of tens of thousands of machines.
However, because of limited port densities in even the
highest-end switches, data center topologies typically
consist of multi-rooted trees with many equal-cost paths
between any given pair of hosts. Existing IP multipathing
protocols usually rely on per-flow static hashing
and can cause substantial bandwidth losses due to longterm
collisions.
In this paper, we present Hedera, a scalable, dynamic
flow scheduling system that adaptively schedules
a multi-stage switching fabric to efficiently utilize aggregate
network resources. We describe our implementation
using commodity switches and unmodified hosts, and
show that for a simulated 8,192 host data center, Hedera
delivers bisection bandwidth that is 96% of optimal and
up to 113% better than static load-balancing methods.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : هدرا , پهنای باند , سیستم برنامه ریزی جریان پویای مقیاس پذیر , پهنای باند دو بخشی ,
ن : power
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیبرنامه نویسی
فرمت فایلzip
حجم فایل1.978 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

برنامه ریزی مشترک و برنامه نویسی شبکه های بی سیم  

 

چکیده

در این مقاله، ما یک چارچوب جدید برای برنامه نویسی شبکه در شبکه های بی سیم ادهاک ایجاد کرده ایم. اول، ما یک توپولوژی شبکه های بی سیم ساده برای نشان دادن این موضوع در نظر گرفته ایم که چگونه برنامه نویسی شبکه می تواند اهداف توان عملیاتی و بهره وری انرژی را فراتر از راه حل های مسیریابی بهبود دهد. سپس، ما مشکل برنامه نویسی شبکه را به طور کلی در رابطه با کنترل دسترسی متوسط مبتنی بر برنامه ریزی (MAC) به شبکه های بی سیم گسترش داده ایم. برای این منظور، ما گره ها را به مجموعه ای گسسته از فرستنده ها و گیرنده ها جزء بندی کرده ایم که منجر به تحقق شبکه بدون تعارض[1] با حداقل هزینه (به عنوان مثال قدرت) شده است. ما به طور جداگانه تحقق شبکه مجزا را با استفاده از یک مکانیزم تقسیم زمان فعال کرده ایم. سپس، ما محتوای شبکه را از طریق برنامه نویسی شبکه مشخص کرده ایم و برنامه زمانی انتقال را برای بهینه سازی اندازه گیری های توان عملیاتی یا انرژی انجام داده ایم. بعد از آن، ما یک روش ایجاد کدهای شبکه خطی متغیر با زمان نشان داده ایم که خصوصیات شبکه های بی سیم را برآورده کرده است. همچنین، ما از طریق نتایج عددی، بهره وری عملیاتی و انرژی بالاتر برنامه نویسی شبکه نسبت به موارد معمول مسیریابی را بررسی کرده ایم.

 


Abstract—In this paper, we establish a new framework for network
coding in ad hoc wireless networks. First, we consider a simple
wireless network topology to illustrate how network coding
can improve throughput and energy efficiency objectives beyond
routing solutions. Then, we extend the network coding problem to
general wireless networks in conjunction with scheduling-based
medium access control (MAC). For that purpose, we partition the
nodes into disjoint sets of transmitters and receivers that result in
conflict-free network realizations with minimum cost (e.g. power)
assignments. We separately activate distinct network realizations
using a time division mechanism. Then, we specify the content of
network flows through network coding and derive transmission
schedules to optimize the throughput or energy measures. Next,
we present a method of constructing time-varying linear network
codes that satisfy the wireless network properties. Also, we verify
via numerical results the superior performance of network coding
over routing in terms of throughput and energy efficiency.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : برنامه نویسی شبکه , شبکه های بی سیم ادهاک , توپولوژی شبکه های بی سیم , توان عملیاتی و بهره وری انرژی ,
ن : power
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیبرق
فرمت فایلzip
حجم فایل1.89 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اصل عملیاتی و ساختار توپولوژی ماشین سنکرون تحریک سوئیچینگ هیبرید شار محوری  

چکیده – اصل عملیاتی ماشین سنکرون تحریکء سوئیچینگ هیبرید شار محوری (AFHESM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ساختار توپولوژی آن در این مقاله ارائه شده است. پس از تجزیه و تحلیل جامع قاعده کلی ماشین های الکتریکی شار محوری، ماشین های الکتریکی سوئیچینگ شار و ماشین های الکتریکی تحریکء هیبرید، قاعده کلی AFHESM داده شده است. همراه با برخی از ساختارهای توپولوژیک نمونه ای از دستگاه های الکتریکی سوئیچینگ هیبرید، برخی از ساختارهای توپولوژیک پیشنهاد شده است و مقایسه جامعی صورت گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که AFHESM-استاتور جدا مزایایی از قبیل AM کمتر ، تاثیر کمتر بر روی مغناطیس زدایی از PM، شار مغناطیسی نشتی کمتر و بهره وری بالاتر در مقایسه با دیگر توپولوژی ها دارد.

کلمات کلیدی: تحریک ترکیبی، سوئیچینگ شار، ساختار توپولوژی، شار محوری، اصل عملیاتی.

 

Operation Principle and Topology Structures of Axial Flux-Switching Hybrid Excitation Synchronous Machine
Xiping Liu*, Chen Wang**, Aihua Zheng***
Abstract – The operation principle of an axial flux-switching hybrid excitation synchronous machine (AFHESM) is analyzed and its topology structures are proposed in this paper. After some comprehensive analysis of the operation principle to axial flux electrical machine, flux-switching electrical machine and hybrid excitation electrical machine, the operation principle of AFHESM is given. Combined with some typical topological structures of hybrid excitation electrical machine, some possible topological structures are proposed and some comprehensive comparisons are carried out. The analysis results show that the stator-separated AFHESM has some advantages such as less AM turns, less impact on the demagnetization of PM, less magnetic flux-leakage and higher efficiency compared to other topologies.
Keywords: Hybrid excitation, Flux-switching, Topology structure, Axial flux, Operation principle.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : تحریک ترکیبی , سوئیچینگ شار , ساختار توپولوژی , شار محوری , اصل عملیاتی ,
ن : power
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلzip
حجم فایل623 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده

بیست و پنج سال پیش، نظریه ساختاربندی گیدنز (ST) به عنوان واکنشی نسبت به تمرکز موجود بر پژوهش های کارکردگرای[1] سنتی و سیاسی که بهره وری پایینی داشتند، به تحقیقات حسابداری معرفی شد. طی این مدت حدود 65 مقاله در مورد این جریان در حال رشد منتشر شد آن را به یکی از روش های جایگزین و مهم مورد استفاده برای تحقیقات حسابداری به عنوان یک فعالیت اجتماعی و سازمانی تبدیل کرد. در این پژوهش، ما به بررسی مقاله های منتشر شده در زمینه نظریه ساختاربندی گیدنز می پردازیم تا به دو سوال پژوهشی زیر پاسخ دهیم: (1) دستاوردهای اصلی این مقالات چه هستند، و این موضوع از چه جهاتی به درک ما از حسابداری در مقایسه با سایر جریان های جایگزین پژوهش حسابداری، مانند نظریه انتقادی، نظریه کنشگر-شبکه (ANT) ، نظریه جامعه شناسی جدید-سازمانی (NIS) و نظریه کنش ، کمک می کند؟ و (2) نظریه ST چه محدودیت هایی دارد، با توجه به این محدودیت ها (و نقاط قوت نسبی آن)، در آینده چه تغییراتی باید کند؟ ما به طور کلی دریافتیم که استفاده از ST به عنوان یک چارچوب هستی شناختی، موجب ایجاد سه بخش عمده و تا حد زیادی منحصر به فرد شده است: (1) معرفی یک دیدگاه دوگانگی. (2) مفهوم حسابداری به عنوان یک کلیت در هم آمیخته متشکل از ساختار دلالت، سلطه و مشروعیت و (3) یک پایگاه هستی شناسی برای نظریه پردازی در مورد اینکه چگونه، چه وقت و چرا عوامل اجتماعی ممکن است موجب تداوم و در عین حال تغییر در شیوه های حسابداری شوند. بعلاوه ما دریافتیم که شناسایی برخی بخش های تجربی خاص و متمایز ST در ادبیات دشوار است، همچنین برخی از "مزایای رقابتی" این نظریه به طور کامل قابل بهره برداری نیست. بر اساس این نقاط قوت و ضعفی که  از نظریه ST شناسایی شده، ما مجموعه ای از دستورالعمل ها برای بهتر صورت گرفتن پژوهش های علمی آینده در نظر گرفته ایم.

 


Twenty five years ago, Giddens’ structuration theory (ST) was introduced into accounting
research as a reaction to the history-less, apolitical and technical-efficiency focus of traditional
functionalist research. A quarter of a century later, this growing stream of research
consists of some 65 published papers and has become one of the dominant alternative
approaches used to explore accounting as an organizational and social practice. We review
this literature based on the following two research questions; (i) what are the major
achievements of this literature, and in what respects has it contributed to our understanding
of accounting in relation to other alternative streams of accounting research, such as
those grounded in critical theory, actor-network theory (ANT), new-institutional sociology
(NIS) and practice theory? and; (ii) what are the limitations of the ST strand and, considering
these (and its relative strengths), how should it be advanced in the future? Overall,
we find that the mobilization of ST as a general ontological framework has generated three
major and largely unique contributions, namely; (i) the introduction of a duality perspective;
(ii) the conceptualization of accounting as an interwoven totality comprised of structures
of signification, domination and legitimation, and; (iii) an ontological basis for
theorizing how, when and why socially embedded agents may produce both continuity
and change in accounting practices. However, we also conclude that it is difficult to identify
a particular and distinctive empirical imprint of the ST literature, and that some of the theory’s
‘competitive advantages’ are far from fully exploited. Based on these identified
strengths and weaknesses of the ST perspective, we consider an array of directions for
future scholarly effort.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : نظریه ساختاربندی گیدنز , پژوهش های کارکردگرا , حسابداری , مفهوم حسابداری ,
ن : power
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیمعماری
فرمت فایلzip
حجم فایل10.668 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

طراحی منظر با گیاهان: ایجاد اتاق در فضای باز

جانیس ، ای، کرولی، استاد سابق معماری منظر

 

از ابتدای آفرینش، باغ یک جزء ضروری زندگی شاد پر تحرک در نظر گرفته شده است. در نتیجه، طراحی منظر از نظر ایجاد لذت و شادی همپای سایر هنر های اصلی در نظر گرفته شده است. یک طراح باغ و یا طراح چشم انداز در بسیاری از فرهنگ ها، از جمله در مصر باستان، رنسانس ایتالیا، امپریال فرانسه، چین، و ژاپن از موقعیت بالایی برخوردار بوده است. استادان طراح با استفاده از استعداد هنری خود، تجربه، نوع بینش، و همچنین از طریق احساس قوی نسبت به مشتری، کیفیت محل، و گیاهان و مواد مورد استفاده، تکنیک های طراحی زیادی ابداع کرده اند.

امروزه، طراحی منظر برای صاحب خانه های متوسط نیز قابل توجه است. با این حال، انتقال یک هنر مربوط به باغ های بزرگ به یک منطقه حیاط خلوت مانند، دشوار است. هنگامی که از گیاهان در طراحی منظر استفاده می شود، نتیجه گیری معمولا آسان تر شده و اشتباهات کمتر می شود. قوانین ساده طراحی چشم انداز "کتاب راهنما" را می توان در بسیاری از مجلات طراحی چشم انداز محبوب یافت. متاسفانه، این نشریات بر روی ساختار سه بعدی کلی طراحی بحث نمی کنند. در عوض، آنها استفاده از گیاهان با توجه به ویژگی های منحصر به فرد زینتی آن ها از جمله فرم، رنگ، و بافت را مورد بحث قرار می دهند. در این نوع رویکرد طراحی کاشت بر فوری ترین جاذبه های بصری در چشم انداز ها تاکید می شود. یکی از جنبه های مهم تر، عمومی تر، و کلاسیک – ایجاد فضای باز سه بعدی با دیوارها، سقف و کف بوته ای است که ممکن است نادیده گرفته شوند. و این بسی مایه تاسف است چرا که این جنبه از طراحی کاشت می تواند درک کلی طولانی مدت از فضای باز بیرون را از بین ببرد.

 

he garden has been considered an essential element of a happy and full life since the beginning of time.

As a result, landscape design has enjoyed equal stature with the major arts. _e garden or landscape designer has held prominent positions in many cultures, including the courts of ancient Egypt, Renaissance Italy, Imperial France, China, and Japan. Master designers have generated many of the techniques of design through their own artistic talent, experience, and interpretation, as well as through strong sensitivity to the client, qualities of the site, and plants and materials used.

Today, landscape design is popular with the average homeowner. However, moving high-garden type art to the backyard context is di_cult. When using plants in landscape design, the result is usually oversimpli_ed and misinterpreted. Easy-to-follow “cookbook” landscape rules can be found in many popular landscape design magazines. Unfortunately, these publications do not discuss the overall three-dimensional structure of the design. Instead, they discuss the use of plants in terms of individual ornamental characteristics including form, color, and texture. In this type of approach to planting design, the most immediate visual attractions within the landscape are emphasized. One of the more important, basic, and classic aspects—the cre-ation of three-dimensional outdoor space with plant walls, _oors, and ceilings—is overlooked. _at is unfortunate since this aspect of planting design can evoke the longest-lasting overall impression within the outdoor experience

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : ایجاد اتاق در فضای باز , طراحی منظر با گیاه , طراحی چشم انداز , جاذبه های بصری در چشم انداز ,
ن : power
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.
 
خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین انجام پایان نامه سئو تعمیر تلویزیون
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]